Blog

Boardevaluaties en boardroomdynamiek & Management board | Boardroom meeting

De New York Stock Exchange eist dat het besturen betreffende alle beursgenoteerde ondernemingen “minstens eenmaal per jaar een zelfevaluatie uitvoeren om vast te echtparen of de comités plus haar commissies effectief functioneren. ” één Het doel van dit oefening ben ervoor erbij zorgen datgene besturen worden bemand plus geleid op gepaste wijze; dat bestuurders, individueel plus collectief, effectief zijn boven het nakomen van hun verplichtingen; en dat er betrouwbare processen zijn vanwege aan board-room.nl het basisvereisten te voldoen op gebieden zoals strategie, risicobeheer, financiële rapportage, prestatiemeting, compensatie en opvolgingsplanning. Onderzoeksgegevens suggereren dat, alhoewel veel directeuren tevreden bestaan met het taak dat zij plus hun medebestuursleden vervullen, de boardevaluaties en de prestaties van een directiekamer langs verschillende belangrijke dimensies erbij kort schieten. Volgens een onderzoek van The Miles Group plus het Rock Centre for Corporate Governance aan een Stanford University, beoordelen bestuurders hun board een 4 op een schaal van 1 tot 5 in termen met effectiviteit (waarbij 5 “extreem effectief” ben en één “niet met allemaal effectief “). Een overgrote meerderheid (89%) gelooft dat hen board over de vaardigheden en belevenis beschikt die nodig zijn om toezicht te houden met hun bedrijf.

the boardroom

Helaas drukken respondenten tegelijk significante negatieve gevoelens uit. Bestuursevaluaties lijken niet effectief op individueel niveau. Slechts de helft (55%) betreffende de bureaus die bestuursevaluaties uitvoeren, beoordeelt individuele bestuurders en slechts een derde (36%) ben van mening dat hun bedrijf het prestaties met individuele bestuurders zeer goed kan beoordelen. Meer aandacht voor individuele beoordeling is beslist noodzakelijke stap om het prestaties van de groep geaggregeerd te waarborgen. Bestuurders hebben tevens slechts dezelfde bescheiden tevredenheid over een dynamiek met de directiekamer. Slechts tweederde (64%) met de bestuurders is ervan overtuigd dat hun bestuur open bepaling voor nieuwe standpunten; echter de helft is ervan overtuigd dat hun bord de vaardigheden van alle bestuursleden benut; en minder dan het helft (46% procent) zijn ervan overtuigd dat hen bord afwijkende meningen tolereert. Zesenveertig procent is betreffende mening dat een percentage van de bestuurders een te uitgestrekte invloed heeft op beslissingen van de raad betreffende bestuur (een dynamiek deze “een bestuur binnen beslist raad” wordt genoemd). De typische directeur is betreffende mening dat ten minste één collegadirecteur uit hun bestuur moet worden verwijderd omdat deze persoon niet effectief ben. Dit bestaan verontrustende statistieken die suggereren dat veel bedrijven genkele raadsevaluaties gebruiken om een bijdrage van hun leden te optimaliseren. Bestuursevaluaties beginnen doorgaans met een beoordeling van bestuursstructuren en -processen en belanden vaak verricht door het general counsel of externe juridisch adviseur. Het bevat een checklist met items die openbare bedrijven moeten nakijken en de bijbehorende standaarden. De onderzoekt zoals of u bedrijf is comités met de passende manier heeft gestructureerd; ofwel het bedrijf voldoet betreffende de governance-vereisten van Sarbanes Oxley, Dodd Frank plus andere statelijke en regulerende statuten; plus of u bedrijf zichzelf houdt aan een reeks processen deze in overeenstemming zijn met de zogenaamde beste praktijken die door bestuursorganen plus bepaalde groepen van aandeelhouders worden bepleit. Het moeilijkere maar ook meer waardevormende deel met het evaluatieproces van een raad is om een bijdrage betreffende individuele bestuurders en een interpersoonlijke en groepsdynamiek betreffende bestuursleden erbij beoordelen. Bijvoorbeeld de bovenstaande gegevens toegeven, wordt dit oefening vaak niet op een rigoureuze manier verricht en in veel diensten is dit helemaal weggelaten, zodat bestuurders kunnen doorgaan met de echte taak van ‘bestuurslid zijn’. Deze houding zijn een vergissing. Hoewel u moeilijker en tijdrovender ben, biedt een beoordeling met individuele leden en interpersoonlijke dynamieken een grootste toeval tot verbetering door een rollen, de bijdrage plus de effectiviteit van elke bestuurslid erbij onderzoeken.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *